Over ons

Algemene informatie

De officiële naam van de stichting luidt: Stichting Standaard Streekbus.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer Van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 55041663.

Het RSIN / fiscale nummer van de stichting is 851542207.
Hiervan afgeleid is het BTW nummer, dat NL851542207B01 luidt.

De stichting  voert een aantal merknamen, zoals SSS techniek, SSS bus, Youngtimer Bussen en voor onze hoofdactiviteit Openbaar Vervoer Collectie Nederland, afgekort OVCN.

De contactgegevens zijn:

Secretariaat OVCN
Sonnegaweg 6
8478HB, Sonnega
info@ovcn.nl

Doelstelling

Het in stand houden van, onder meer klassieke autobussen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Eigendom

Alle voertuigen, gereedschappen, (onderdelen)inventaris zijn volledig in eigendom van de stichting.
Per voertuig is er een werkgroep, welke (financieel) zorgdragen voor het behoud. Het eigendom van al deze ingebrachte gelden, materialen en kennis, berust bij de stichting, en zijn nooit opeisbaar.

Beleidsplan 2018 – 2023

Bussen die rijvaardig zijn, worden rijvaardig gehouden. Dat wil zeggen dat het onderhoud minimaal gepleegd wordt zoals de fabrikant heeft gespecificeerd, maar meestal beter.
Wagens die behoren tot de collectie maar niet de status rijvaardig hebben, worden voor zover mogelijk in eigen huis rijvaardig gemaakt.
Bij alle reparaties en onderhoudsklussen wordt continu de afweging gemaakt tussen originaliteit, en duurzaamheid. Optisch zijn of worden alle voertuigen teruggebracht in originele conditie.
Het beleid is dat dit gebeurt met en door eigen technisch personeel, dit doen wij onder de naam SSS Techniek.
De bussen die rijvaardig zijn worden jaarlijks ter keuring aangeboden aan de Rijksdienst voor het wegverkeer, RDW.
Het technisch personeel houdt per bus een onderhoudsoverzicht bij, waarin datum, km-stand en uitgevoerde klus worden genoteerd.

In 2020 willen we graag een nieuw onderkomen voor ons museum realiseren. De huidige loods voldoet, maar er is grond en eigen kapitaal beschikbaar. In de komende jaren (nu 2018) wordt dit plan verder uitgewerkt.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit enthousiaste autobus liefhebbers

Ronald BosveldVoorzitter
Bas TademaSecretaris
Wesley van de BergPenningmeester
Thijs van de BlesWagenparkbeheer / Hoofd techniek / Magazijnbeheer
Gosse PitstraAlgemeen bestuurslid
Maarten BastianAlgemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Geen van de bestuurders of andere personeelsleden ontvangen een geldelijke vergoeding voor arbeid, inzet, kennis etc.
Alles gebeurt op vrijwillige basis, om gezamenlijk tot het doel van de stichting te komen.

Werkgroepen

Alle bussen en aanverwante mobiliteiten in onze collectie zijn in eigendom van de stichting. Slechts in 1 enkel geval ligt het eigendom bij een derde partij. Hier bestaan duidelijke afspraken over op papier.
Ieder voertuig valt onder een werkgroep. Samen met het bestuur bepaald een werkgroep wat er met een bepaalde bus gebeuren moet. Bepaald onderhoud, restauraties, schilderklussen, alles wordt per voertuig bekeken wat nodig is. In principe draagt de werkgroep ook de kosten van een bepaalde bus. Rijdt de betreffende bus een rit, dan komen de gelden ook in de pot voor die bus terecht.

Financiën

Voor ons financieel overzicht: klik hier

Overige activiteiten

Om bij te dragen aan een landschap met wet en regelgeving waarin wij als stichting wensen te functioneren, is de Stichting Standaard Streekbus aangesloten bij de volgende organisaties:

Stichting Mobiele Collectie Nederland