NZH 9056 naar OVCN

via Stichting Bram:

Sinds 2014 heeft stichting BRAM de gelede 9056 in haar collectie. We merken echter dat de bus bij BRAM te weinig ingezet wordt om goed in conditie te blijven. Daarnaast wordt de inzet rondom Amsterdam lastiger door de miliuezone. Al enige tijd werkt BRAM via de ESO samen met de stichting OVCN. De 9056 is daar al geen onbekende. Daarom hebben BRAM en OVCN besloten de 9056 over te laten gaan naar OVCN omdat de bus daar beter tot zijn recht zal komen dan binnen BRAM. En daarnaast zal meer inzet beter zijn voor de conditie en daardoor het behoud van deze bus op de lange termijn. Mocht BRAM willen beschikken over de 9056 voor ritten dan is dat nog steeds mogelijk net zoals dat nu gebeurd bij bijvoorbeeld de GVB 110.